Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1
ΤΚ 26334, Πάτρα

P1: (+30) 261036 9338

P2: (+30) 261036 9343

P3: (+30) 261036 9345

e: alkpanag@upatras.gr

Ω: Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 15:00

www: tourism.upatras.gr/tisf/

Contact

Contact Information

01 M. Alexandrou Street
26334, Patra

P1: (+30) 261036 9338

P2: (+30) 261036 9343

P3: (+30) 261036 9345

e: alkpanag@upatras.gr

office: Monday - Friday: 9:00 - 15:00

www: tourism.upatras.gr/tisf/