Συνέδρια

30o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων:
Εφαρμογές στον τουρισμό, υγεία, περιβάλλον
20-22 Απριλίου 2017, Πύλα, Κύπρος


4th International Conference: "Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Culture, Places and Narratives in a Sustainability Context"
May 25 - 27, 2017, Athens, Greece


Conferences

30th Panhellenic Conference of Big Data Statistical Analysis:
Applications in tourism, health, environment
April, 20-22 2017, Pila, Cyprus


4th International Conference: "Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Culture, Places and Narratives in a Sustainability Context"
May 25 - 27, 2017, Athens, Greece