ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας προακτέου βαθμού μπορούν να κατατεθούν  από σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 έως και Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/.

  1. Οι φοιτητές δύνανται να επανεξεταστούν με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους (προαγωγικού βαθμού) μετά από αιτιολογημένη αίτηση που υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω του ανωτέρω συνδέσμου για μέγιστο αριθμό μαθημάτων τα τρία (3) μαθήματα.
  2. Η αίτηση διαβιβάζεται, με μέριμνα της Γραμματείας, στον/την υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα ή, κατά περίπτωση, στην επιτροπή εξετάσεων.
  3. Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου μαθημάτων του χειμερινού και/ή του εαρινού εξαμήνου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και μόνον.
  4. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος. Οι δύο βαθμοί καταχωρίζονται κανονικά στα βαθμολόγια των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων (χειμερινού ή εαρινού και Σεπτεμβρίου) και εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή με σχετική ένδειξη και επεξήγηση για τη βαθμολογία που υπολογίζεται στον βαθμό πτυχίου.