Εξ Αποστάσεως Εξεταστική Περιόδου Σεπτεμβρίου

 1. Οι εξετάσεις θα γίνουν από απόσταση μέσω skype for business, exams.eclass και e-class.
 2. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος το Πρόγραμμα Εξετάσεων όπου αναφέρονται:
  • η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης
  • ο τρόπος εξέτασης
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση από απόσταση:
  • ο λογαριασμός σας στο e-class και exams.eclass να είναι ενεργός
  • ο φοιτητής / η φοιτήτρια να είναι εγγεγραμμένος/η στο μάθημα του e-class και exams.eclass στο οποίο θα εξεταστεί
  • η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού σας.
 4. Εφιστούμε την προσοχή σας στην παρακολούθηση των ανακοινώσεων που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο e-class κάθε μαθήματος

Τα νέα του τμήματος

18.01.2020

Ενημερωτική συνάντηση Erasmus για φοιτητες του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, ενόψει των Προσκλήσεων για υποβολή συμμετοχών...
Read More
18.01.2020

Υποτροφίες της Αυστριακής Κυβέρνησης

H Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα, τα...
Read More
18.01.2020

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2020-21

ONASSIS FOUNDATION ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ   ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ...
Read More
15.01.2020

Εξειδίκευση Θεμάτων του Κανονισμού Εξετάσεων

Οι εξεταζόμενοι, αλλά και οι επιτηρητές, οφείλουν να προσέρχονται στο...
Read More
12.01.2020

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Ορθή Επανάληψη Προγράμματος Εξετάσεων

Πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου για τους φοιτητές και επί πτυχίω...
Read More
9.01.2020

Εισαγωγή στην Πληροφορική: Εξέταση Εργαστηρίου

Στα έγγραφα της διαδικτυακής πλταφόρμας ασύγχρονης μάθησης eclass του μαθήματος...
Read More
5.01.2020

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Τουριστική Νομοθεσία (αναπληρώσεις)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, που παρακολουθούν το μάθημα "Τουριστική Νομοθεσία", ότι οι...
Read More
24.12.2019

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.
Read More
1 5 6 7 8 9 13
46_eody_koronoios
45_guidelines_gr
47_koronaios_story

Σύντομος Χαιρετισμός

Αγαπητοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας καλωσορίζω στην ακαδημαϊκή οικογένεια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ως ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός δε θα μπορούσε να λείπει από την ανώτατη εκπαίδευση. Μάλιστα, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το τμήμα μας είναι το μοναδικό που προσφέρει ανώτατες τουριστικές σπουδές από την έδρα του στην Πάτρα.

Το Τμήμα έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και στο σχεδιασμό τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα του τουριστικού γνωστικού αντικειμένου έγκειται στη διεπιστημονική προσέγγισή του και, γι’ αυτό το λόγο, επιστρατεύονται σύγχρονες μέθοδοι  και εργαλεία έρευνας που ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον, σε ένα Πρόγραμμα Σπουδών – εφόδιο επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προετοιμασίας. Η θεωρία με την πρακτική, η διδασκαλία με την έρευνα, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής εκπαίδευσης εξασφαλίζουν για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας την παροχή μιας ποιοτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Το Τμήμα στελεχώνεται από διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό προερχόμενο από διάφορα επιστημονικά πεδία εξασφαλίζοντας, εκτός από τις πολύπλευρες προσλαμβάνουσες επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη μεθοδολογική προσέγγιση λήψης αποφάσεων σε καίρια θέματα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, τουριστικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Οι απόφοιτοί του δύνανται να εργαστούν ως στελέχη σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα του Τουρισμού, όπως είναι οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες μεταφορών, οι δημόσιοι φορείς τουριστικής ανάπτυξης, τα τουριστικά πρακτορεία  (φυσικά και διαδικτυακά), τα γραφεία οργάνωσης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, οι οργανισμοί προώθησης του τουρισμού και οι ενώσεις/σύνδεσμοι τουριστικών επιχειρήσεων.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία!

Πάτρα 16/09/2019
Καθηγητής Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Πρόεδρος του Τμήματος

Αποστολή Τμήματος και Περιεχόμενο Σπουδών

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’)

Η αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι:

 1. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στην διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και στον σχεδιασμό τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης σετοπικό, περιφερειακό, εθνικό καιδιεθνές επίπεδο.
 2. Η διεπιστημονική προσέγγιση τόσο του τουριστικού γνωστικού αντικειμένου όσο και του κλάδου σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον, με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία έρευνας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού συνδέονται με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν:

 • Παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση τουΠροπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), μέσω θεσμοθέτησης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του, και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών του έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ του οι φοιτητές να είναι σε θέση:
  • να έχουν θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα σύγχρονης διοικητικής τουρισμού και στα επιμέρους αντικείμενα που συνθέτουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,
  • να έχουν την επάρκεια για τη διοικητική στελέχωση τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων που ασχολούνταιμε την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό,
  • να διαθέτουν γνώσεις διαχείρισης τουριστικών δεδομένων και εφαρμογής υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης,
  • να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αιχμής του κλάδου του τουρισμού,
  • να έχουν την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
  • να αναπτύσσουνγνώσεις και δεξιότητες καθώς και αυτονομία διαχείρισής τους, έτσι ώστε να δύναται να διευρύνουν την επιστημονική τους εκπαίδευση σε επόμενο κύκλοσπουδών.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, με έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω:
  • της διοργάνωσης εθνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων,
  • της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στις επιστημονικές επιτροπές εθνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων,
  • της συμμετοχής του Τμήματος σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, κινητικότητας μελών ΔΕΠ και μελών ΕΔΙΠ, κλπ. (π.χ. Erasmus, Erasmus+),
  • της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα,
  • της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανοικτών για το κοινό.
 • Βελτίωση της σύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα δύνανται να απασχοληθούν ως στελέχη στις παρακάτω επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς:

 • Σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως σε ξενοδοχεία και λοιπές επιχειρήσεις φιλοξενίας, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, πρακτορεία (φυσικά και διαδικτυακά), σε φορείς διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων και ως στελέχη σε τομείςπου αφορούν τη διοίκηση, το marketing, την οργάνωση και τις πωλήσεις.
 • Στο δημόσιο τομέα, όπως στο Υπουργείο Τουρισμού, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Επιπλέον στα γραφεία τουρισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών), ως στελέχη που πραγματεύονται ζητήματα σχεδιασμού διοίκησης και πολιτικής του τουρισμού, καθώς και θέματα στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης τουριστικών προορισμών.
 • Ως αυτοαπασχολούμενοι στην τουριστική βιομηχανία
 • Σε λογιστικά γραφεία ή σε λογιστήρια τουριστικών επιχειρήσεων
 • Σε κλαδικούς φορείς τουρισμού, όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), κ.ά., ως στελέχη των φορέων αυτών.
 • Σε αναπτυξιακές εταιρείες, ως μελετητές και σύμβουλοι τουρισμού και θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης.
 • Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την τουριστική εκπαίδευση, ως καθηγητές, ερευνητές και εκπαιδευτές στις αντίστοιχες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης τουριστικών σπουδών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων.

Στόχοι του ΠΠΣ του Τμήματος

Το ΠΠΣ βασίσθηκε στην εκτενή μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και εμπειρίας αναφορικά με την οικονομική και κοινωνική φύση του τουρισμού σε μία χώρα υποδοχής, την κλαδική συνθετότητα της τουριστικής παραγωγής και τον αντίστοιχα σύνθετο χαρακτήρα της επιστημονικής έρευνας, του τουριστικού σχεδιασμού και της διοικητικής και πολιτικής διαχείρισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο του τουριστικού φαινομένου.

Στόχος του ΠΠΣ είναι η παροχή οργανωμένων προπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων, μέσα από μια διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας την θεωρία με την πρακτική/τεχνολογία και τη διδασκαλία με την έρευνα. Αναλυτικότερα το πεδίο του Τουρισμού εκπαιδευτικά και ερευνητικά προσεγγίζεται τόσο σε Μικροοικονομικό επίπεδο (επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις), όσο και σε Μακροοικονομικό επίπεδο (ανάπτυξη και πολιτική του τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο).

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το ΠΠΣ του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση για την ανάπτυξη στελεχών που θα έχουν την ικανότητα σταδιοδρομίας σε όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας και στους φορείς σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής. Αναλυτικότερα οι απόφοιτοι του Τμήματος θα διαθέτουν τις όλες προϋποθέσεις για:

 • Να διοικούν μια τουριστική επιχείρηση επιδιώκοντας την επίτευξη των στόχων της.
 • Να εφαρμόζουν επιστημονικές διοικητικές μεθόδους καθώς και πρακτικές παραγωγής/ παροχής, τιμολόγησης, διανομής και προώθησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Να διαχειρίζονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης ή του τουριστικού οργανισμού/φορέα που στελεχώνουν.
 • Να πραγματοποιούν έρευνες τουριστικής αγοράς και μελέτες τουριστικής πολιτικής.
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης σε προορισμούς-στόχους με βάση το τρίπτυχο οικονομία-κοινωνία-περιβάλλον.
 • Να αναπτύσσουν ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού εντοπίζοντας τους προορισμούς που διαθέτουν τους κατάλληλους φυσικούς πόρους ή τις ειδικές υποδομές για τις συγκεκριμένες μορφές τουρισμού.
 • Να ενσωματώνουν τη κριτική τους σκέψη στην ανάλυση των σημερινών και των ανερχόμενων θεωριών του Τουρισμού.
 • Να αναπτύσσουν στατιστικές και υπολογιστικές μεθόδωνγια την ανάλυση τουριστικών δεδομένων και την λήψη αποφάσεων
 • Να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε τυχόν τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το γρήγορα εξελισσόμενο διεθνές τουριστικό επιχειρηματικό / οργανωτικό περιβάλλον.
 • Να έχουν την δυνατότητα σταδιοδρομίας σε επίπεδο στελέχους σε όλους τους τομείς του τουριστικού κλάδου και των φορέων τουρισμού, ειδικότερα:
  • στον σχεδιασμό και τη διοίκηση ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης ανεξάρτητα μεγέθους, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους στην οργάνωση- διοίκηση και λειτουργία της,
  • στον σχεδιασμό τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
  • στον τομέα marketing και ειδικότερα στη ανίχνευση και δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή και διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων,
  • στην αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας και την άριστη εξυπηρέτηση του επισκέπτη σε όλο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων,
  • στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία δωματίων, ορόφων, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών,
  • στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τον εφοδιασμό και τη διαχείριση των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων,
  • στην σχεδίαση, προώθηση και πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, απευθείας από όλους τους παροχείς της τουριστικής βιομηχανίας,
  • στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών πληροφοριακών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
  • στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και ιδιαίτερα των τεχνολογιών του διαδικτύου στους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας,
  • στην σύνταξη μελετών για την ίδρυση, τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
  • στον συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή νέο-αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς,
  • στην διασφάλιση ποιότητας παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO).

Επαγγελματικές Προοπτικές Πτυχιούχων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα δύνανται να απασχοληθούν ως στελέχη στις παρακάτω επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς:

 • Σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως σε ξενοδοχεία και λοιπές επιχειρήσεις φιλοξενίας, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, πρακτορεία (φυσικά και διαδικτυακά), σε φορείς διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων και ως στελέχη σε τομείς που αφορούν τη διοίκηση, το marketing, την οργάνωση και τις πωλήσεις.
 • Στο δημόσιο τομέα, όπως στο Υπουργείο Τουρισμού, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Επιπλέον στα γραφεία τουρισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών), ως στελέχη που πραγματεύονται ζητήματα σχεδιασμού διοίκησης και πολιτικής του τουρισμού, καθώς και θέματα στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης τουριστικών προορισμών.
 • Ως αυτοαπασχολούμενοι στην τουριστική βιομηχανία
 • Σε λογιστικά γραφεία ή σε λογιστήρια τουριστικών επιχειρήσεων
 • Σε κλαδικούς φορείς τουρισμού, όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), κ.ά., ως στελέχη των φορέων αυτών.
 • Σε αναπτυξιακές εταιρείες, ως μελετητές και σύμβουλοι τουρισμού και θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης.
 • Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την τουριστική εκπαίδευση, ως καθηγητές, ερευνητές και εκπαιδευτές στις αντίστοιχες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης τουριστικών σπουδών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα Σπουδών

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’).

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) του Τμήματος οδηγεί σε τίτλο σπουδών στη «Διοίκηση Τουρισμού» με τη συσσώρευση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS) και υλοποιείται σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Μέλη ΔΕΠ

Παναγόπουλος Αναστάσιος

Καθηγητής || tpanagop@upatras.gr || 2610369345

Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής || gzafeiro@upatras.gr

Μαυριδάκης Θεοφάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής || mavridakis@upatras.gr

Παπαπετρόπουλος Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής || peterpap@upatras.gr

Νίκας Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής || nikas@upatras.gr || 2610369300 || tourism.upatras.gr/nikas

Χατζοπούλου Ιωάννα

Επίκουρος Καθηγήτρια || ichatzop@upatras.gr

Παναγόπουλος Αλκιβιάδης

Καθηγητής || alkpanagop@upatras.gr || 2610369338 || tourism.upatras.gr/alkpanagop

Κουτσονίκος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής || gkoutson@upatras.gr

Ραφαηλίδης Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής || arafail@upatras.gr || 2610369339 || sites.google.com/site/arafailidis/

Καρυώτη Βασιλική

Επίκουρος Καθηγήτρια || vaskar@upatras.gr

Πουλάκη Ιουλία

Επίκουρος Καθηγήτρια || ipoulaki@upatras.gr

Μπάλλα Βασιλική

Επίκουρος Καθηγήτρια || vballa@upatras.gr

Ντόβας Δημήτριος

Λέκτορας Εφαρμογών || dimdovas@upatras.gr

E.Τ.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π

Αργυροπούλου Μαρία

Ε.ΔΙ.Π || margyrop@upatras.gr

Αθανασοπούλου Φωτεινή

Ε.Τ.E.Π || fath@upatras.gr

Δροσοπούλου Νότα

Ε.Τ.Ε.Π.

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Παράσχη Ελένη

Νέος Επιστήμονας || eparaschi@upatras.gr

Ιφιγένεια Λέρη

ΠΔ/407 || ifileri@upatras.gr

Επικοινωνία

Προσωπικό Γραμματείας

Κατερίνα Κορσιάνου [korsianou@upatras.gr]
Αδαμοπούλου Μαρία [adama@upatras.gr]
Ιγγλέση Αριστέα


Τηλέφωνα: (+30) 2610369205-4
Fax: (+30) 2610369183

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών

Δευτέρα: 11:00 – 13:00

Τετάρτη: 11:00 – 13:00

Παρασκευή: 11:00 – 13:00