Χρήσιμες πληροφορίες για τον νεοεισερχόμενο/η φοιτητή/τρια ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων Φοιτητών (https://www.upatras.gr/foitites/prot…onikos- odigos/) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ανακοινώσεις Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού: Στον δικτυακός τόπο ανακοινώσεων Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού: http://tourism.upatras.gr/ Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ανακοινώσεων του Τμήματος (Νέα-Ανακοινώσεις) καθημερινά, διότι  όλες  οι  σημαντικές  ανακοινώσεις  που  σας  αφορούν  αναρτώνται  σε  αυτό  στο  πεδίο.

Εγγραφή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού νεοεισερχόμενων 2021-2022: Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και την αποστολή των πινάκων των εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών από το Υπουργείο στις κατά τόπους Γραμματείες, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας http://tourism.upatras.gr (Νέα-Ανακοινώσεις) για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές 2021-2022, προκειμένου να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, (ψηφιακό άλμα http://eggrafes.upatras.gr/) για να συμπληρώσουν λοιπά απαραίτητα στοιχεία εγγραφής τους και στη συνέχεια να λάβουν πιστοποιητικό εγγραφής και κωδικούς πρόσβασης στις τηλεματικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Απόκτηση Πάσο (Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου): Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΜΕΤΑ ΚΑΙ την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και την παραλαβή των σχετικών κωδικών πρόσβασης από τη Γραμματεία, μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου: http://paso.minedu.gov.gr/ και να καταθέτουν εκεί ηλεκτρονικά σχετική αίτηση.

Δήλωση Μαθημάτων: Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ΚΑΙ στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών και την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης, θα οριστούν ημερομηνίες δήλωσης μαθημάτων, διαδικασία η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας https://progress.upatras.gr/ με τη χρήση των κωδικών που παρέλαβαν κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα. Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων και σε επόμενα εξάμηνα και η ανανέωση εγγραφής είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ διαδικασίες, προκειμένου να μπορούν να καταχωρηθούν οι βαθμοί των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους.

Δήλωση Συγγραμμάτων: Με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος οι φοιτητές δηλώνουν τα αντίστοιχα μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθούν. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται και η περίοδος δήλωσης συγγραμμάτων στο σύστημα «Εύδοξος», μέσα από τον δικτυακό τόπο http://eudoxus.gr/ όπου οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τα αντίστοιχα συγγράμματα που επιθυμούν, με βάση τα μαθήματα που έχουν δηλώσει/επιλέξει για κάθε εξάμηνο.