Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας): Ανακοίνωση για την Εξέταση στη Γαλλική Γλώσσα

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας και ορολογίας θα γίνει το Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 και στις ώρες 11:00’ – 13:00’, για όλα τα επίπεδα και τις κατευθύνσεις, καθώς και για τους επί πτυχίω φοιτητές (εμβόλιμη).
Για το σκοπό αυτό παρακαλώ ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους
ενδιαφερόμενους φοιτητές σας, οι οποίοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στον Διδάσκοντα του μαθήματος Ανδρέα Βελισσάριο στο μαίηλ avelissa@upatras.gr.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση αποστέλλοντας μαίηλ-δήλωση συμμετοχής, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους, το τμήμα τους, το εξάμηνο φοίτησης, τον αριθμό μητρώου τους καθώς και το επίπεδο στο οποίο θα εξεταστούν (Γαλλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV).
Επειδή η εξέταση θα γίνει διαδικτυακά, καλούνται οι υποψήφιοι να εξεταστούν να αποστέλλουν το μαίηλ τους στον διδάσκοντα προκειμένου να ενημερωθούν για το link του sfb όπου θα γίνει η εξέταση.