Ταξιδιωτικές Κάρτες

20.000 ταξιδιωτικές κάρτες προσφέρονται σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη από 1/4/2020 έως 31/10/2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε νέους, που στις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα είναι 18 ετών και
είναι πολίτες της Ε.Ε. να ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες σε όλη την Ευρώπη. Η μετακίνησή τους θα είναι
κατα κανόνα με τρενα.

Όσοι ενδιαφέρανται να συμμετάσχουν μπορούν να υπαβάλλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής
Πύλης της Νεολαίας μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019 ώρα 12.00 (Κεντρικής Ευρώπης). Μια επιτροπή
αξlολόγησης θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει τους επιτυχόντες.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας (https://europa.eu/youth/discovereu_el), στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Νεαλαίας στα Facebook (European Youth) καθώς και
στoυς λογαριασμούς Twitter και Instagram της Ευρωπαϊκής Νεαλαίας.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Nathalie VANDYSTADT (+3222967083)
Joseph WALDSTEIN (+3222956184)
Εpωτήσεις του κοινού: Europe Direct 0080067891011 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.