Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων

Προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί σε καθορισμό συμπληρωματικής περιόδου δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο μέσω του “ΕΥΔΟΞΟΣ”, παρακαλούμε όπως οι φοιτητές που δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν συγγράμματα μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ να στείλουν σχετικό e-mail στο tourismsecr@upatras.gr που θα αναγράφουν ονοματεπώνυμο πατρώνυμο και αριθμό μητρώου.