Πρόσκληση συμμετοχής στο Φεστιβάλ πρωτοετών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες,

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα διοργανώσει για δεύτερη φορά το Φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/τριων ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024, κατά τα πρότυπα μεγάλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του εξωτερικού, τον Οκτώβριο 2023. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω διοργάνωσης, καλούμε τις oμάδες του φορέα/υπηρεσίας/ τμήματος σας να συμμετάσχουν με δράση που επιθυμούν στον εν λόγω φεστιβάλ.

Για την καλύτερη οργάνωση του φεστιβάλ, αναμένουμε τις απαντήσεις των ομάδων, με αποστολή των προτάσεών τους και του αναλυτικού κόστους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: panen@upatras.gr, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2023.

Προτάσεις που θα αποσταλούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, χωρίς να συνοδεύονται από αναλυτικό κόστος, δεν θα εξεταστούν.

Θερμή παράκληση να ενημερωθούν οι ομάδες του φορέα/ υπηρεσίας/τμήματος σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας