Πρόγραμμα Υποτροφιών εσθονικού ιδρύματος Archimedes

Ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών του Εσθονικού Ιδρύματος Υποτροφιών Archimedes (http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/ ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:

:: Σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/04/2020 έως 01/05/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee. Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του ιδρύματος: http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-researchers.

:: Για το Πρόγραμμα θερινών σεμιναρίων τρέχοντος έτους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/02/2020 έως 19/03/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee. Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα: http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-short-courses.

Πέραν των ανωτέρω υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Εσθονία. Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας υπαλλήλου: Ms. Liis Uulman, e-mail: liis.uulman@archimedes.ee.