Παράταση Προθεσμίας Δηλώσεων και Διανομής  Διδακτικών Συγγραμμάτων, φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων & Λοιπών Βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», οι  δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-24, παρατείνεται έως και την Τρίτη 21-5-2024.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία διανομής διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-24, ορίζεται η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι, οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων  και δικαιούνται να παραλάβουν διδακτικά συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση των μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).