[Ορθή Επανάληψη] Ορκωμοσία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (αφορά τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις για την απονομή τίτλων σπουδών που θα πραγματοποιηθεί στις 16/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία το αργότερο έως και τις 23/11/2021 ημέρα Τρίτη. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται στα ακόλουθα e-mail των Γραμματειών: α) για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο tourismsecr@upatras.gr και β) για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος  Λογιστικής Χρηματοοικονομικής Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο logxrimsecr@upatras.gr.

Δικαιολογητικά προς Κατάθεση:

 1. Κατάθεση αίτησης προς ορκωμοσία. (Επισυνάπτεται)
 2. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα/αιτούσης ότι δεν έχει καμία εκκρεμότητα με : α) τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών για σίτιση ή στέγαση και β) τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών (Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεμπιστημίου Πατρών με έδρα το Ρίο και Βιβλιοθήκη στο Κουκούλι) για βιβλία (Επισυνάπτεται).
 3. Αντίγραφο Ταυτότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Ι-4, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο (μικτός χώρος: χωρητικότητα 50%), εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά

Εκπρόσωποι Πρυτανικής Αρχής: Κοσμήτορες Σχολών – Πρόεδροι Τμημάτων ή οι Αναπληρωτές αυτών

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
13 : 30 μ.μ. || Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε δημόσια τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των  Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων Σχολών, Προέδρων Τμημάτων ή εκπροσώπων τους).
 • Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πάτρα το Αμφιθέατρο 1-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών (μικτός χώρος 50% χωρητικότητα) http://www.confer.upatras.gr/index.php
 • Για τα Τμήματα που εδρεύουν εκτός Πατρών, οι τελετές απονομής  προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών θα πραγματοποιηθούν στην έδρα των Τμημάτων (Μικτοί χώροι: χωρητικότητα 50%).
 • Πληροφορίες για πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο Πατρών, στο Αγρίνιο, στο Αίγιο, στο Μεσολόγγι, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/prosvasi-stin-panepistimioupoli-patras/  
 • Ο διαχωρισμός των ομάδων που συμμετέχουν στις τελετές ορκωμοσίας είναι αλφαβητικός και γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος.
 • Το κείμενο του όρκου, χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος. Όσοι εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής και της συνειδήσεώς των.
 • Η επίδοση των πτυχίωων/διπλωμάτων γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά.
 • Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις οικογένειές τους, μεριμνάται ώστε να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού, καθώς και η χρήση ειδών πάρτι (σερπαντίνων, κομφετί, καραμουζών κλπ.), ανθοδεσμών στο χώρο διεξαγωγής των τελετών, στους κοινόχρηστους χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης.
 • Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι, οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών, βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των τελετών λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων και των παρευρισκόμενων επισκεπτών από διαπιστευμένους φωτογράφους, εικονολήπτες. Η φωτογράφιση είναι προαιρετική. Πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/privacy-policy/
 • Οι τελετές αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες προσέρχονται στο χώρο της τελετής με επίδειξη και έλεγχο  είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) και του αντίστοιχου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τους κατά τόπους υπευθύνους για τη διενέργεια ελέγχων.
 • Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.
 • Στις τελετές θα συμμετάσχουν μόνο οι ορκιζόμενοι, συνοδευόμενοι, από δύο το πολύ άτομα. Η πραγματοποίηση της τελετής θα γίνει χωρίς τηβέννους και χωρίς χειραψία. Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των τελετών ορκωμοσίας.
 • Το πρόγραμμα των τελετών ενδέχεται να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας.

Επισυναπτόμμενα Έγγραφα: