Μετεγγραφές

Φοιτητές των Α.Ε.Ι., εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης έχουν άπαξ δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης Μετεγγραφής σε αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. που εδρεύει σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από το Τμήμα εισαγωγής τους, ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr/, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το ΥΠΑΙΘ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών.

Στα ΦΕΚ 4617/Β/2020 και ΦΕΚ 4806/Β/2020 περιγράφονται αναλυτικά οι διάφορες κατηγορίες κριτηρίων βάσει των οποίων μπορούν άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση καθώς και οι διαδικασίες υποβολής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.upatras.gr/foitites/foitisi/metengrafes/