Επανάληψη εξέτασης του μαθήματος «Γερμανική Τουριστική Ορολογία».

Η εξέταση του μαθήματος «Γερμανική Τουριστική Ορολογία», επαναληφθεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10.00-13.00.