Δια-Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Ennovation 2023