ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Για την αίτηση αναστολής φοίτησης οποιουδήποτε φοιτητή/τιας σε οποιοδήποτε έτος σπουδών θα πρέπει να μας αποστείλετε:

  • Αίτηση που επισυνάπτεται (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της από ΚΕΠ, Αστυνομία ή μέσω της εφαρμογής gov.gr) στην οποία να αναφέρει ότι αιτείται την αναστολή φοίτησης από το Τμήμα, καθώς και το λόγο που τη ζητά.
  • Υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της από ΚΕΠ, Αστυνομία ή μέσω της εφαρμογής gov.gr) στην οποία να αναγράφει ότι δεν έχει εκκρεμότητα:
    • με τη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου Πατρών για σίτιση,
    • με τη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών για στέγαση,
    • με τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών για βιβλία.
  • Παράδοση φοιτητική του/της ταυτότητα στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να προβούμε στην ακύρωσή της μέσα από την εφαρμογή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.