ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Για την έκδοση πιστοποιητικών αναστολής φοίτησης οποιουδήποτε φοιτητή/τιας σε οποιοδήποτε έτος σπουδών θα πρέπει να μας αποστείλετε:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
  2. Υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της από ΚΕΠ, Αστυνομία ή μέσω της εφαρμογής gov.gr) στην οποία να αναγράφει ότι δεν έχει εκκρεμότητα:
  • με τη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου Πατρών για σίτιση,
  • με τη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών για στέγαση,
  • με τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών για βιβλία.
  1. Παράδοση φοιτητική του/της ταυτότητα στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να προβούμε στην ακύρωσή της μέσα από την εφαρμογή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.