Ανανέωση εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για τους φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος τα εξής:

Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα ανοίξουν τη Τρίτη 21-03-2023 έως και την Τετάρτη 12-04-2023:

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας): μέσω της ιστοσελίδας [https://e-students.teiwest.gr], για τους φοιτητές/τριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2018 και προγενέστερα. 

Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές/τριες μπορούν να προβούν σε τροποποίηση της δήλωσής τους.

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από την εγγραφή του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα e-class η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://e-students.teiwest.gr αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το συγκεκριμένο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (εαρινό και επαναληπτική εξεταστική).

Σημειωτέον ότι πριν από τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα πρέπει να προβούν, πρώτα σε ανανέωση εγγραφής και έπειτα στη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων αυτή πρέπει  να εκτυπωθεί υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές/τριες, προκειμένου να προσκομισθεί στην περίπτωση που αυτή ζητηθεί.

Μετά την Τετάρτη 12-04-2023  το σύστημα θα κλειδωθεί και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων ή τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας δήλωσης.

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια αντιμετωπίσει πρόβλημα με την κατάθεση δήλωσης των μαθημάτων του/της θα επικοινωνεί τηλεφωνικά και μόνο με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 962877, 962876.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού